Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Színek
 SDSS-beli csillagok színei
 Definíció
 Fénymennyiség
 Mi a szín?
 SDSS szűrők
 A csillagok fénye
 Hőmérséklet
 Sugárzási görbék
 A csúcs hullámhossza
 Spektrumok
 Szín-szín diagramok
 Diagram készítése
 SDSS diagram
 Más objektumok
     - Csillagpopulációk
     - Bolygók és por
     - Galaxisok
     - Kvazárok
     - A Világegyetem
 Színek kutatása

Más objektumok színei

 

Csillagpopulációk

A 7. és 8. Kutatási feladatban készített szín-szín diagramokban olyan csillagok szerepeltek, amelyek a Tejútrendszer síkjától távol vannak. De ha felnézel az éjszakai égre, minden csillag, amit látsz, a Tejútrendszerben helyezkedik el. A galaxisok síkjában elhelyezkedő csillagok különböznek a galaxisok síkja alatt és fölött elhelyezkedő csillagoktól. A galaxisok síkjában elhelyezkedő csillagokat "Első populációs" csillagoknak hívják, a galaktikus síkokon kívüli csillagokat "Második populációs" csillagoknak. A II. populációs csillagok idősebbek és vörösebbek, mint az I. populációs csillagok. Ha a 7. és 8. Kutatási feladatbeli diagramokat megismételnéd I populációs csillagokkal, több csillagot látnál a fő vonulat közelében.

13. kérdés Az SDSS elsődleges célja más galaxisok kutatása, ezért a felmérés legnagyobb része távol esik a Tejútrendszer síkjától. De így is rengeteg I. populációs csillagot lát. Az égtérkép melyik része a legmegfelelőbb ilyen csillagok keresésére?

Bolygók és csillagközi por

Naprendszerünk bolygói és a csillagok közötti por majdnem tökéletes hőmérsékleti sugárzás forrásai. Viszont mindkettő nagyon hideg a csillagokhoz képest - a bolygók hőmérséklete 300 K (27 °C) körüli, a porszemeké pedig 30 K (-243 °C) körüli. Mivel ilyen hidegek, a bolygók és a csillagközi por nagyon gyenge hőmérsékleti sugárzást bocsájtanak ki. Ennek a sugárzásnak a csúcsa az infravörös tartományba esik.

Galaxisok

A galaxisok csillagok millióiból vagy milliárdjaiból állnak, valamint a körülöttük lévő porból. Mivel a galaxisok csillagai lehetnek hőmérsékleti források is és nem hőmérsékleti források is, és mivel nagyon sokféle hőmérsékletűek lehetnek, ezért a galaxisok nem tekinthetők egyetlen hőmérséklettel rendelkező hőmérsékleti forrásnak.

Ha a galaxis legtöbb csillaga kék, a galaxis általában kéknek tűnik. Ha csillagainak többsége vörös, a galaxis többnyire vörösnek látszik. Egy galaxis általános színe elárulja a csillagászoknak, milyen típusú csillagokat tartalmaz a galaxis.

Mindazonáltal a galaxisok színének értelmezését két tényező nehezíti. Először is, a galaxisokban a csillagközi por elnyeli a fényt, és jobban nyel el rövid hullámhosszakon. Mivel a csillagközi por elnyeli a galaxisok rövid hullámhosszú fényét, a Földet elérő fény vörösebb, mint amilyet a galaxisok kibocsájtottak.

Másodszor, a galaxis színe megváltozik, attól függően, milyen gyorsan mozog. Ha egy galaxis nagy sebességgel távolodik a Földtől, az általa kibocsájtott fényhullámok hullámhossza megnyúlik, és vörösebbnek tűnik (további részletekért lásd a Hubble diagram projektet). A gyorsan távolodó galaxisoknak nagyobb a "vöröseltolódása", és így vörösebbnek tűnnek. Mivel nagyobb távolságokban nagyobb a vöröseltolódás, a csillagászok a galaxisok színe segítségével elkészíthetik az Univerzum háromdimenziós térképét.

Ha többet szeretnél tudni a galaxisokról, nézd meg a SkyServer Galaxisok fejezetét.

Kvazárok

Egy kvazár SDSS felvétele

A kvazárok mérete Naprendszerünkéhez hasonló, de annyi fényt bocsájtanak ki, mint akár száz galaxis. Úgy gondolják, egy galaxis közepén elhelyezkedő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő gázfelhőből állnak, amely folyamatosan spirálozik befelé a fekete lyukba. A fekete lyuk gravitációja fűti a gázt, ami hőmérsékleti és nem hőmérsékleti sugárzást is kibocsájt.

Egy kvazár képe ugyanúgy néz ki, mint egy csillagé; azért nevezték őket "kvazároknak", mert "kvázi-sztelláris", vagyis csillagszerű objektumok. Mindazonáltal a kvazárok spektruma egészen máshogy fest, mint a csillagok spektruma. A kvazárokban a forró gáz röntgentartományban bocsájt ki sugárzást, miközben belezuhan a fekete lyukba, továbbá a kvazárok olyan távoliak, hogy a spektrumuk erősen vöröseltolódott. Mivel a kvazárok spektruma annyira eltér a csillagokétól, ezért a kvazárok színe is másmilyen. Ha minden pontszerű objektumot megvizsgálunk az égen, el tudjuk dönteni, melyek csillagok és melyek azok, amelyek valószínűleg kvazárok.

Ha többet szeretnél tudni a kvazárokról, nézd meg a SkyServer Kvazárok fejezetét.

Az Univerzum

Az Univerzum maga is egy nagyon halvány hőmérsékleti sugárzással fénylik. Ez a sugárzás egy majdnem tökéletes, T = 3 K ( -270 °C) hőmérsékletű (azaz csak 3 fokkal az abszolút nulla fölötti) forrásból érkezik. Az Univerzum sugárzási görbéjének csúcsa a spektrum mikrohullámú tartományába esik, hosszabb, mint a látható vagy az infravörös fényé.

A csillagászok a "kozmikus háttérsugárzást" (angolul CMB = cosmic microwave background) a korai Univerzum által röviddel az ősrobbanás után, 15 milliárd évvel ezelőtt kibocsájtott sugárzásként értelmezik. Ahogy az univerzum tágult, a háttérsugárzás 3 K-re hűlt le. A háttérsugárzás 1963-mas felfedezése az egyik legfontosabb bizonyíték volt, ami meggyőzte a csillagászokat az ősrobbanás-elmélet helyességéről (további részleteket találsz a Hubble diagram projektben).

Most már eleget tudsz ahhoz, hogy egyedül kutasd a színeket. Kattints a következő oldalra, ahol egy sor megválaszolásra váró csillagászati problémát találsz.