Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Színek
 SDSS-beli csillagok színei
 Definíció
 Fénymennyiség
 Mi a szín?
 SDSS szűrők
 A csillagok fénye
 Hőmérséklet
 Sugárzási görbék
 A csúcs hullámhossza
 Spektrumok
 Szín-szín diagramok
 Diagram készítése
 SDSS diagram
 Más objektumok
 Színek kutatása

Az SDSS szűrői

Szűrő

Hullámhossz (Angström)

Ultraibolya (u)

3543

Zöld (g)

4770

Vörös (r)

6231

Közeli infravörös (i)

7625

Infravörös (z)

9134

Ismerve, hogy a csillagok színe a kibocsátott fénytől függ, megérthetjük, mire valók az SDSS színszűrői. Minden szűrőt úgy tervezték, hogy egy bizonyos hullámhossz körüli fényt engedjen keresztül. A szűrők úgy működnek, hogy minden hullámhosszon elállják a fény útját, kivéve azon hullámhossz környékén, amelyre tervezték őket. Az egyes szűrők érzékenysége a rövidebb és hosszabb hullámhosszokon lassan lecsökken.

Ha ismerjük az SDSS szűrők hullámhosszait, és egy csillag által egyes szűrőkben kibocsátott fény mennyiségét, egy durva képet kaphatunk a csillag által a különböző hullámhosszakon kibocsájtott fény mennyiségéről. De mi lenne, ha az öt, 3543 és 9134 Angström közötti szűrő helyett száz szűrőnk lenne? Vagy ezer? Tisztább, finomabb ábrát kapnánk a különböző hullámhosszakhoz tartozó fény mennyiségéről. Végül pontosan meg tudnánk mondani, mennyi fényt bocsájt ki a csillag az elektromágneses spektrum minden hullámhosszán.

Történetesen a csillagászok rendelkeznek egy eszközzel, amely megmutatja, mennyi fényt bocsájt ki egy csillag a hullámhossz függvényében. Erről az eszközről (a megfigyelt spektrumról) a projekt folyamán még hallani fogunk. De most csak képzeljük el, hogyan nézhet ki egy ilyen ábra.

1. kérdés Ha ábrázolnánk az 1. Kutatási feladatban látott vörös csillagok némelyikére a hullámhossz függvényében a fény mennyiségét, mit gondolsz, milyen ábrát kapnánk? És a kék csillagok esetében?