Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Színek
 SDSS-beli csillagok színei
 Definíció
 Fénymennyiség
 Mi a szín?
 SDSS szűrők
 A csillagok fénye
 Hőmérséklet
 Sugárzási görbék
 A csúcs hullámhossza
 Spektrumok
     - Megfigyelt spektrum
     - Figyelmeztetés
     - 3955000 csillag
 Szín-szín diagramok
 Diagram készítése
 SDSS diagram
 Más objektumok
 Színek kutatása

A megfigyelt spektrum

Számos grafikont láttunk, amely a csillagok által kibocsájtott fény mennyiségét (intenzitását) a fény hullámhosszának függvényében ábrázolta. A csillagászok az ilyen grafikont spektrumnak nevezik. A csillagászok gyakran mérik meg a csillagok spektrumát, ezeket az adatokat a csillagok tanulmányozásához használják. Az SDSS körülbelül egymillió objektum spektrumát tervezi megmérni. Itt egy az SDSS által látott csillag spektruma:

A teljes mérethez kattints a képre

4. gyakorlás. Keresd meg a fenti spektrum csúcsának hullámhosszát - azt a hullámhosszt, ahol úgy tűnik, spektrum általános alakja felveszi a maximumát. A kapott csúcshely alapján számold ki a csillag átlagos hőmérsékletét.

5. kutatási feladat. Nézd meg 10-20 SDSS-ben szereplő csillag spektrumát a Plate Böngésző eszközzel. Válassz ki egy plate-t, és kattints rá néhány csillag linkjére, hogy megkapd a spektrumukat. A spektrumok csúcsának hullámhosszából számold ki a csillagok hőmérsékletét. Vajon a csillagok többsége melegebb vagy hidegebb, mint Napunk?

A Plate Böngésző eszköz indítása

Egy kis figyelmeztetés

6. kérdés Hogyan viszonyul a megfigyelt spektrum az előző részben látott hőmérsékleti sugárzási görbékhez? Mi a hasonlóság és mi a különbség köztük?

Egy csillag spektrumának általános alakját a hőmérsékleti sugárzás okozza, de a csillagok más okból is bocsájtanak ki fényt. Amikor a csillagok atomjaiban az elektronok energiát veszítenek, egy fényfotont bocsájtanak ki. Az elektronokból származó fotonok mind azonos hullámhosszúak, így a csillagok sok fényt bocsájtanak ki néhány hullámhosszon. Ezek az emittált fényhullámok a forrásai a fenti spektrumban látható csúcsoknak. Hasonlóképpen, amikor a csillag atomjaiban az elektronok energiát vesznek fel, elnyelnek egy fotont, egy völgyet hagyva maguk után a megfigyelt spektrumban. Amikor egy csillag spektrumára tekintünk, könnyen meg tudjuk különböztetni a hőmérsékleti sugárzásból és a más forrásból származó járulékot.

De a csillagok színét az összes hullámhosszon kibocsájtott fény együttese határozza meg - a hőmérsékleti és az egyéb forrásból származó. Ezért a hőmérsékleti sugárzás görbéjéből becsülve a csillag hőmérsékletét, nem kapunk helyes választ.

Ha a csillag hőmérsékleti sugárzási görbéje szorosan megközelíti a megfigyelt spektrumot, vagyis a csúcsok és völgyek nem túl nagyon, a csillagot "hőmérsékleti forrásnak" nevezzük. Ha a hőmérsékleti görbe nem közelíti elég jól a megfigyelt spektrumot - a csúcsok és völgyek nagyon - a csillagot "nem hőmérsékleti forrásnak" nevezzük. A fenti spektrumon látható, hogy némelyik csúcs és völgy igen nagy, tehát sok csillag nem lesz hőmérsékleti forrás.

7. kérdés Mit gondolsz, a fenti spektrummal rendelkező csillag hőmérsékleti forrás? Miért igen vagy nem?

A következő oldalakon egy egyszerű módszert mutatunk, hogyan különböztessük meg a hőmérsékleti és a nem hőmérsékleti forrásokat.

A többi 34 982 000 csillag

Tehát ha egy csillag spektrumát látjuk, meg tudjuk mondani a hőmérsékletét a csúcs hullámhossza alapján. De az SDSS csak körülbelül 18 000 csillagról készített spektrumot, miközben több mint 35 millió csillagról készített digitális fényképet. Hogyan tudják a csillagászok megmondani a maradék 34 982 000 csillag spektrumát?

A csillagászok következtetni tudnak a csillag hőmérsékletére, anélkül, hogy ismernék a csillag spektrumának részleteit. A következő részben megmutatjuk, hogyan használják a csillagászok az SDSS öt színszűrőjét, hogy eldöntsék, melyek a leghidegebb, legmelegebb és köztes csillagok.