Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Színek
 SDSS-beli csillagok színei
 Definíció
 Fénymennyiség
 Mi a szín?
 SDSS szűrők
 A csillagok fénye
 Hőmérséklet
 Sugárzási görbék
 A csúcs hullámhossza
 Spektrumok
 Szín-szín diagramok
 Diagram készítése
 SDSS diagram
 Más objektumok
 Színek kutatása

Mi a szín?

A csúszkát mozgatva változtatható a hullámhossz

Egy csillag színe az általa kibocsájtott fény színétől függ. A fény egy hullám, ami az üres téren keresztül utazik. Amikor egy csillag fényt bocsájt ki, a hullám a világűrön keresztül utazik a Földre, ahol látjuk a csillag fényét.

A fényhullámok, mint a hullámok a víz felszínén, két szomszédos hullámcsúcs közötti távolsággal jellemezhetők - ezt a távolságot hívjuk hullámhossznak. A különböző hullámhosszú fényt szemünk különböző színűnek látja. A rövidebb hullámhosszak kéknek vagy ibolyának tűnnek, a hosszabbak vörösnek.

A jobb oldalon látható animáción egy hullám sematikus rajza látható. A fehér vonal a hullámhosszt jelenti. A csúszkát mozgatva látható, hogyan változik a hullámhosszal a fénysugár színe.

A fény színeinek sorrendje, a rövidebbtől a hosszabb hullámhossz felé rendezve, a fény látható spektruma. Az alábbi kép a fény látható spektrumát ábrázolja, az ibolyától a vörösig. A spektrum színeiben a szivárvány színei ismerhetők fel. A hullámhosszakat Angströmben jelöltük; 1 Angström = 10-10 méter.

De a fényhullámok hullámhossza nagyobb vagy kisebb is lehet, mint a látható spektrum, és sok közismert sugárzásfajta egyszerűen különböző hullámhosszú fényhullámokból áll. Az ultraibolya fény és a röntgensugarak hullámhossza rövidebb, mint az ibolya színű fényé, és az infravörös (hő-) és a rádióhullámok hullámhossza nagyobb, mint a vörös fényé.

A fény hullámhosszainak teljes skáláját "elektromágneses spektrumnak" hívjuk. Az alábbi táblázat ás kép mutatja, az elektromágneses spektrum melyik hullámhossztartományai milyen típusú fényhez tartoznak.

Fény típusa

Hullámhosszak

Rádióhullámok

> 30 cm

Mikrohullámok

1 mm - 30 cm

Infravörös

700 nm - 1 mm

Látható fény

350 nm - 700 nm

Ultraibolya

10 nm - 350 nm

Röntgensugarak

0.01 nm - 10 nm

Gammasugárzás

< 0.01 nm

1 nm = 10-9 m

 

Az elektromágneses spektrum az Amazing Space at the Space Telescope Science Institute (http://amazing-space.stsci.edu) jóvoltából