Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Kvazárok
 Rádiócsillagászat
 A VLA FIRST felmérés
 Különös objektumok
 Mik a kvazárok?
 Energiaforrás
 SDSS kvazárok
 Kutatás
 Végkövetkeztetés

Mik a kvazárok?

A nyíl egy 6.2 vöröseltolódású kvazárra mutat, amit az SDSS fedezett fel.

Amint látható, a harmadik spektrum erősen eltér az első kettőtől. Ez egy kvazár spektruma.

A kvazárok olyan messze vannak, hogy legtöbbjük egyetlen fényes pontnak látszik az égbolton - mint a rendes csillagok. Ezért van az, hogy a Photo általában csillagnak osztályozza őket. Hogy észrevegyük a különbséget egy nagyon távoli kvazár és egy relatív közeli csillag között, a képe mellett egyéb dolgokat is figyelembe kell venni, például a színeit és a spektrumát.

A "kvazár" szó eredetileg "kvázi-sztelláris (csillagszerű) rádióforrást" jelentett. Habár a kvazárokat eredetileg rádiókibocsátásuk révén fedezték fel, csupán 10%-uk rendelkezik jelentős rádiókibocsátással (radio loud quasars - rádió-hangos kvazárok). Másik részük nem rendelkezik erős rádióforrással (radio quiet quasars - rádió-halk kvazárok). A kutatók még ma sem tudják pontosan, mitől lesz egy kvazár erős vagy gyenge rádiósugárzó.

Minden kvazár spektruma erősen vöröseltolódott. Amint a Hubble-diagram projektben megtudhattad, a tőlünk távolodó objektumok fénye a spektrumban a vörös irányába tolódik el. Az legtöbb csillagnál és galaxisnál megfigyelhető ismerős színképvonalak gyakran túl messze kitolódnak az infravörös irányba ahhoz, hogy láthassuk őket. Azok a színképvonalak, amelyek a közeli objektumok esetében túl messze voltak az ultraibolya irányban ahhoz, hogy megfigyeljük őket, a kvazárok esetében a spektrum látható részébe kerülnek. A kérdéses vonalakat láthattad a 3. kérdésben szereplő kvazárspektrumnál.

Vizsgáljuk meg néhány kvazár spektrumát és lássuk, hogyan változnak.

2. gyakorlat Az alábbi táblázat számos SDSS-beli kvazár spektrumát tartalmazza, a plate és fiber számuk szerint. Az egyes kvazárok spektrumait megtekintheted a Színkép Letöltő eszköz segítségével, a fiber számokra klikkelve. Vajon minden kvazárnak ugyanannyi emissziós vonala van? Látod az emissziós vonalak és a vöröseltolódás közötti kapcsolatot?

Plate

Fiber

358 504
350 73
390 537
309 556
385 492
286 183