Szakkör
 Kezdőknek
     - Csillagvadászat
     - A világegyetem
     - Aszteroidák
     - Csillag típusok
     - Színek
     - Galaxisok
 Haladóknak
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Csillagtípusok
 A Ti rendszeretek
 Színképvonalak
 Azonosítás
 Más típusok
 Otthoni projektek
Csillagok az SDSS teleszkópjával nézve

Csillagtípusok

A csillagászok távcsöveikkel csillagok milliárdjait látják. Hogyan értik meg ezt a sok csillagot? Hogyan osztják a csillagokat különböző típusokba, és döntik el, melyik típusok hétköznapiak és melyek ritkák? És főként, hogyan alkalmazzák ezeket a típusokat, hogy hasznos következtetéseket vonhassanak le a csillagokról?

Egy csillagról egyedüli információforrásunk a fénye ami elér hozzánk a Földre. Nincs két pontosan egyforma csillag, sejthető tehát, hogy a fényük alapos tanulmányozásával lehet megkülönböztetni őket egymástól.

A csillagok "ujjlenyomatai"

A legjobb segédeszköz a csillagok fényének tanulmányozására a színképük (spektrumuk) vizsgálata. A csillag színképe olyan, mint az embereknél az ujjlenyomat - nincs két egyforma. A csillagokat színképük alapján meg tudjuk különböztetni - ugyanakkor a színképek azt is elárulják, két csillagban mennyi a közös tulajdonság.

Egy csillag színképe hasonló a szivárvány színeinek sorához. A csillagok a különböző színek széles tartományában bocsájtanak ki fényt. A látható fény spektruma - amit a szivárványban figyelhetünk meg - alább látható.

A fény színét a hullámhossza határozza meg. A fenti spektrumon a hullámhosszakat Angströmnek nevezett mértékegységben tüntettük fel. 1 Angström = 0.0000000001 m, azaz 10 -10 méter.

A csillagok nem ugyanannyi fényt bocsájtanak ki minden hullámhosszon. Ha elkészítenénk egy a fentihez hasonló szivárványszerű ábrát, színképet egy csillagról, az ábra egyes részei sokkal fényesebbek lennének a többinél. A tudósok sokáig használtak ilyen színes ábrákat, de az utóbbi pár évtizedben inkább x-y grafikonon ábrázolják a csillagok spektrumát. Az x tengely a fény hullámhosszát, az y tengely a csillag fényessége az adott hullámhosszon. Manapság a csillagászok ha spektrumról vagy színképről beszélnek, általában erre az x-y grafikonra gondolnak.

Egy tipikus csillagspektrum sok csúcsot és völgyet tartalmaz. Itt látható egy ilyen tipikus csillagspektrum.

 

A teljes mérethez kattints a képe

A csúcsok és völgyek közül soknak címkéje van. Némelyik címke ismerős lehet - kémiai elemek vegyjeleit tartalmazzák. Minden csillag különböző csúcs- és völgykollekcióval rendelkezik, ezek alapján a csillagokat különböző "színképtípusú" osztályokba lehet csoportosítani.

A legáltalánosabb színképtípusokat, amiket a csillagászok használnak, a következő betűkkel jelölik: O,B,A,F,G,K,M. Az utóbbi időben még számos új típust is felvettek ebbe a listába... erről majd többet később! Például a mi Napunk egy G típusú csillag.

Mielőtt megismerkedünk a fenti betűk jelentésével, próbáljunk meg mi magunk egy rendszert kidolgozni a csillagok spektrum alapján történő osztályozására!