Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
 Kihívások
     - HII régiók
     - Szupernóvák
     - PhotoZ
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Fotometrikus vöröseltolódás
 Kozmikus távolságok
 Spektrumok
 Fotometria
 Empirikus becslés

Spektrumok

A módszer megismeréséhez nézzük meg néhány tipikus galaxis spektrumát. A galaxis spektruma összefüggésben van a galaxis alakjával. A tojás alakú, úgynevezett elliptikus galaxisok spektruma látható a következő ábrán.

Elliptikus galaxis képe (jobbra lenn) és spektruma. Vízszintesen a hullámhossz van jelölve Angströmben, vagyis a méter tízmilliárdod részében kifejezve. A függőleges tengely az adott hullámhosszhoz tartozó fényerősséget, intenzitást jelenti. A színes szaggatott vonalak a kémiai elemek ismert vonalait jelzik.

Az atomok lenyomatait hordozó tüskék – az úgynevezett spektrumvonalak – mellett figyeljünk fel a 4000 Angströmmel jelzett hullámhossz után megfigyelhető jelentős felugrásra.

Az örvénylő karok miatt spirálisnak nevezett galaxis (így nézhet ki a mi Tejútrendszerünk is kívülről nézve) spektrumában ez az ugrás már jóval kisebb, a spektrumvonalak pedig erősebbek. Ez azt is jelenti, hogy a vöröseltolódástól függetlenül is, a jobb oldalon lévő vörös színek kevésbé dominálnak mint a grafikon bal szélén lévő kék színek. Vagyis ugyanolyan távol lévő két galaxis közül az elliptikus vörösebb, a spirális pedig kékebb.

Spirális galaxis képe (jobbra lenn) és spektruma.

A szabálytalan alakú úgynevezett irreguláris galaxisok spektrumában teljesen eltűnik az elliptikusaknál markáns jelleg. Csupán egy jellegtelen lapos spektrumra ülnek rá az erős vonalak.

Irreguláris galaxis képe (jobbra lenn) és spektruma.

1. Kérdés A fenti típusok közül vajon melyiknek lesz a legkönnyebb és melyiknek a legnehezebb a színek alapján megbecsülni a vöröseltolódását?

 

1. Gyakorlat   Próbáld ki magad is hogy mely galaxisoknak milyen a spektruma!  A Navigátor (Navigation Tool) eszköz segítségével hívd elő az égbolt egy részét! Célszerű minél nagyobb látószögre kizoomolni, hogy minél több galaxis látszódjon egyszerre. A képmező szélén lévő gombokkal mozoghatsz az égbolton. Egy-egy objektumra kattintva a jobb oldali célkeresztben megjelenik annak kinagyított képe. Válassz ki egy elliptikus, spirális vagy irreguláris galaxist! A célkereszt alatti Explore gomb segítségével megvizsgálhatod közelebbről a kiválasztott galaxist, illetve láthatod spektrumát is.

Indítsd a Navigátor eszközt!